Други дейности в областта на информационните технологии

62.09
Други дейности в областта на информационните технологии
- възстановяване след авария на компютърна техника и софтуер 
- инсталиране на персонални компютри и периферни устройства
- инсталиране на програмно осигуряване (софтуер)
- инсталиране на универсални (големи) и подобни компютри - 33.20
- компютърно програмиране - 62.01
- консултантска дейност по информационни и комуникационни технологии - 62.02
- управление и обслужване на компютърни средства и системи - 62.03
- обработка на данни и хостинг - 63.11