Дейности в областта на информационните технологии

62
Дейности в областта на информационните технологии
Този раздел включва дейности по предоставяне на експертни знания в областта на информационните и комуникационните технологии: разработване, модифициране, тестване и поддържане на софтуер; планиране и проектиране на интегрирани компютърни системи; управление и обслужване на място при клиента на компютърни системи и/или средства за обработка на данни; други дейности в областта на информационните и комуникационните технологии.