Създаване и излъчване на телевизионни програми

60.20
Създаване и излъчване на телевизионни програми
Този клас включва създаване на телевизионна програма от предварително закупени телевизионни предавания  (игрални и документални филми, сериали и други), собствена телевизионна продукция (новини, директни репортажи) или комбинация от тях. Тази телевизионна програма може да бъде излъчвана от единицата, която я е създала, или да се излъчва до други единици разпространители, които я разпространяват чрез кабел и/или сателит за последващо предаване до широката публика. Програмите могат да бъдат с общ (политематичен) или специализиран профил (новини, спорт, образование, насочени към младежката аудитория и други). Този клас включва безплатни телевизионни програми, както и програми, които са достъпни само срещу абонамент или такса.
- създаване на програми “видео по поръчка” (дейности на виртуални видеотеки)
- съвместно излъчване на данни и телевизионни програми
- създаване на отделни елементи на телевизионната  програма (игрални филми, сериали, шоу програми и други), без тяхното излъчване - 59.11
- изготвяне на пакети от програми и тяхното разпространение, без създаването на самите програми - 61