Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

58.12
Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
Този клас включва дейности по издаване на списъци с факти/информация (бази данни), подредени по определен систематичен начин.  Обект на авторско право е начинът на подреждане и представяне на тези списъци (т.е. тяхната форма), а не информационното им съдържание. Тези списъци могат да бъдат издавани в печатна или електронна форма.

- издаване на адресни списъци
- издаване на телефонни указатели
- издаване на други списъци и справочници като: списъци с решени правни казуси, справочници с лекарствени продукти и други