Добив на природен газ

06.20
Добив на природен газ
- добив на природни газообразни въглеводороди (природен газ)
- извличане на кондензати от природен газ
- пречистване и отделяне на леките фракции
- десулфориране на природния газ
- добив на течни въглеводороди, получени посредством метода на втечняване или чрез пиролиза
- спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ - 09.10
- проучване и подготовка на нефтените и газовите кладенци - 09.10
- извличане на втечнени нефтени газове при рафинирането на нефта - 19.20
- производство на промишлени газове - 20.11
- експлоатация на нефто- и газопроводи - 49.50