Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
складиране и спомагателни дейности в транспорта като експлоатация на транспортната инфраструктура (например летища, пристанища, тунели, мостове и т.н.), дейностите на агенции, свързани с превоз на товари, както и обработката на товари.