Товарен транспорт по вътрешни водни пътища

50.4
Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
превоз на товари по вътрешни водни пътища чрез плавателни съдове, който не са подходящи за морски транспорт.