Пътнически морски и крайбрежен транспорт

50.10
Пътнически морски и крайбрежен транспорт
- превоз на пътници по морски и крайбрежни води по разписание или не:  
  • еднодневни екскурзии по море, разглеждане на забележителности с плавателни съдове и експлоатация на кораби за круизи
 • експлоатация на фериботи, водни таксита и други
- даване под наем на плавателни съдове за развлечение, с екипаж (например за пътувания с цел риболов)
- дейности на ресторанти и питейни заведения на борда на кораби, когато са осъществени от самостоятелни единици - 56.10, 56.30
- даване под наем на яхти и други плавателни съдове за развлечение, без екипаж - 77.21
- даване под наем на търговски кораби или други плавателни съдове, без екипаж - 77.34
- експлоатация на плаващи казина - 92.00