Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет

47.91
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
При търговията на дребно в този клас купувачът прави своя избор на базата на рекламни брошури, каталози, информация в интернет страници, мостри или всякакви други рекламни средства. Покупките се осъществяват чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет (обикновено чрез специални технически средства, с които са снабдени уебстраниците). Закупената стока може да бъде директно изтеглена от Интернет или физически доставена до мястото на купувача.

- търговия на дребно с разнообразни стоки чрез поръчки по пощата
- търговия на дребно с разнообразни стоки по Интернет
- директни продажби чрез телефон, радио и телевизия 
- дейности по продажби на дребно чрез търг по Интернет
- търговия на дребно по Интернет с автомобили и части и принадлежности за тях - 45.1, 45.3
- търговия на дребно по Интернет с мотоциклети и части и принадлежности за тях - 45.40