Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки