Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки

47.79
Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
- търговия на дребно с книги втора употреба
- търговия на дребно с други употребявани стоки
- търговия на дребно със старинни предмети (антиквариат)
- дейности по продажби на дребно чрез търг с явно наддаване (аукционни къщи)
- търговия на дребно с употребявани автомобили - 45.1
- дейности по продажби на дребно чрез търг по Интернет и други продажби на дребно чрез търг извън търговски обекти - 47.91, 47.99
- дейности на заложни къщи - 64.92