Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника

47.4
Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника
Тази група включва търговия на дребно в специализирани магазини с компютри, периферни устройства за тях, устройства за далекосъобщения и битова електроника.