Търговия на дребно с риба и други морски храни

47.23
Търговия на дребно с риба и други морски храни
- търговия на дребно с риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели