Търговия на едро с метали и руди

46.72
Търговия на едро с метали и руди
- търговия на едро с метални руди и техните концентрати
- търговия на едро с черни и цветни метали в първични форми
- търговия на едро с полуфабрикати от черни и цветни метали
- търговия на едро със злато и други благородни метали
- търговия на едро с метални отпадъци - 46.77