Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника

46.52
Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
- търговия на едро с електронни лампи и тръби
- търговия на едро с полупроводникови елементи
- търговия на едро с интегрални схеми и електронни микрочипове  
- търговия на едро с печатни платки
- търговия на едро с незаписани аудио- и видеокасети, дискети, компактдискове и цифрови дискове
- търговия на едро с телефонни апарати, факсове и друга комуникационна техника
- търговия на едро със записани аудио- и видеокасети, компактдискове и цифрови дискове - 46.43
- търговия на едро с компютри и периферни устройства за тях - 46.51