Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура

46.46
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
- търговия на едро с медицински инструменти и апарати за лекарски кабинети и болници
- търговия на едро с биостимулиращи средства, диагностични реактиви, ваксини
- търговия на едро с марли, бинтове и други изделия