Океански и морски риболов

03.11
Океански и морски риболов
- океански и морски стопански риболов
- улов на ракообразни и мекотели в морски басейни
- улов на китове
- улов на други водни животни в морски басейни: костенурки, иглокожи и други
- дейности на кораби заводи, извършващи океански или морски риболов, преработка и консервиране на риба, ракообразни и мекотели
- събиране на морски продукти и материали: естествени перли, сюнгери, корали и водорасли
- улов на морски бозайници като моржове, тюлени и други, без улова на китове - 01.70
- преработка на китове в кораби заводи - 10.11
- дейности на кораби заводи или заводи на сушата, специализирани само в преработка и консервиране на риба, ракообразни и мекотели - 10.20
- даване под наем на плавателни съдове за развлечение с екипаж за морски и крайбрежен транспорт (например пътувания с цел риболов) - 50.10
- наблюдение, контрол и опазване на рибните ресурси - 84.24
- спортен и развлекателен риболов и свързаните с него дейности - 93.19
- експлоатация на обекти за спортен и развлекателен риболов - 93.19