Разчистване и подготовка на строителната площадка

43.1
Разчистване и подготовка на строителната площадка
Тази група включва дейности по подготовка на строителната площадка, вкл. демонтаж на по-рано съществуващи сгради и съоръжения.