Строителство на хидротехнически съоръжения

42.91
Строителство на хидротехнически съоръжения
- строителство на:
  • водни пътища, пристанища и брегови съоръжения, шлюзове
  • язовири, хидромелиоративни системи и други хидромеханични съоръжения
- драгажни работи
- управление на проекти, свързани със строителството на съоръжения - 71.12