Ремонт на електрически съоръжения

33.14
Ремонт на електрически съоръжения
Ремонт и поддържане на изделията от 27 раздел, без тези от група 27.5 (битови уреди).

- ремонт и поддържане на трансформатори за разпределение на електрическа енергия, трансформатори за електродъгово заваряване и други трансформатори
- ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и моторгенераторни групи
- ремонт и поддържане на комутационни апарати за енергетиката
- ремонт и поддържане на електрически релета и табла за управление за електрическите разпределителни мрежи
- ремонт и поддържане на акумулаторни батерии и акумулатори
- ремонт и поддържане на лампи и осветители 
- ремонт и поддържане на токопреносни и нетокопреносни кабелни устройства за електрически мрежи
- ремонт на компютри и периферни устройства - 95.11
- ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения - 95.12
- ремонт на битова електроника - 95.21
- ремонт на часовници - 95.25