Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

30.99
Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
- производство на ръчно задвижвани превозни средства: колички за багаж, колички за пазаруване, ръчни колички, шейни за превоз
- производство на превозни средства, теглени от животни: едноместни двуколки, каруци, катафалки и други
- производство на кари, със или без подемно устройство, самоходни или несамоходни, използвани в заводите (вкл. колички за пазаруване и ръчни колички) - 28.22
- производство на колички за сервиране в ресторантите като колички за десерти, затворени колички за храни - 31.01