Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.12
Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
- производство на прекъсвачи за електрическа енергия
- производство на устройства за потискане на импулсни смущения (за нивото на напрежение при разпределение на електрическата енергия)
- производство на табла за управление за електрическите разпределителни мрежи 
- производство на електрически релета
- производство на канали със специален профил за монтаж на комутационни апарати
- производство на електрически стопяеми предпазители
- производство на комутационни апарати за енергетиката
- производство на електрически превключватели за енергетиката (без бутони, ключове с блокировка, бобини, въртящи се превключватели)
- производство на първични двигатели за генераторни групи
- производство на уреди за контрол на околната среда и уреди за управление на производствените процеси - 26.51
- производство на превключватели за електрически вериги като бутони, ключове с блокировка, бобини, въртящи се превключватели - 27.33