Отглеждане на едногодишни растения

01.1
Отглеждане на едногодишни растения
Тази група включва отглеждане на едногодишни растения, т.е. растения, чието отглеждане не продължава повече от два сезона. Тук се включва също отглеждането на тези растения с цел производството на семена.