Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството