Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове