Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф