Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

13.95
Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
Този клас включва разнообразни дейности, свързани с текстилната промишленост, некласифицирани никъде другаде в раздели 13 и 14.