Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

10.71
Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
- производство на хлебни изделия:
  • хляб
  • пресни хлебни и сладкарски изделия
- производство на "сухи" хлебни изделия - 10.72
- производство на макаронени изделия - 10.73
- затопляне на хлебни изделия за непосредствена консумация - раздел 56