Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
производство на брашно от зърнени култури или зеленчуци, олющване и полиране на ориз и производство на готови смеси от тези продукти.
Включва още мелене на зърно по мокър способ и производство на нишесте и нишестени продукти.