Отглеждане на други едногодишни растения

01.19
Отглеждане на други едногодишни растения
Този клас включва отглеждането на всички останали едногодишни растения:
- отглеждане на шведска ряпа, кръмно цвекло, фуражни корени, детелина, люцерна, еспарзета, фуражна царевица, фуражно зеле и подобни фуражни растения
- отглеждане на елда
- отглеждане на цвекло (без захарно цвекло) и фуражни растения за производство на семена
- отглеждане на цветя
- производство на рязани цветя и цветни пъпки
- отглеждане на цветя за производство на семена
- отглеждане на едногодишни растения, използвани като подправки, етеричномаслени и лечебни растения - 01.28