СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

A
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
Този сектор включва използването на растителни и животински природни ресурси. Той включва дейности като: растениевъдство, животновъдство, дърводобив, добиване на растителни и животински продукти от стопанствата или от природата (тяхната естествена среда).