Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)